Mitt barndomshem.

Jaakon paikka (Jakobs ställe).

Vyöni 1:2

År 1807 kom den förste permanenta bosättaren med familj till platsen (enl. Mikael Sturk Arboga).

Han var min farmors farfars far och hette Henrik Olofsson Myllymäki, född 1768-06-21 i Ratasjärvi i nuvarande Finland. Namnet Vyöni som tillnamn till sitt efternamn tog han efter namnet på platsen.   Huset som han byggde på västra sidan av Vyönisjön är mitt barndomshem.

Huset flyttades i början av 1860-talet till dess nuvarande plats sydost om sjön.

I samband med laga skifte år 1877 (byn fick 2 st hemman Vyöni nr 1 och Vyöni nr 2) blev den dåvarande ägaren, Jakob Jakobsson Vyöni, torpare under Vyöni nr 1.

Ägare till Vyöni 1 blev Emanuel Johansson Vyöni, dotterson till Henrik Olofsson Vyöni.

Sonen Karl Oskar Emanuelsson Vyöni köpte den 24 juni 1885 1/16 mantal av Vyöni nr 1och fick den 9 mars 1895 lagfart på 1/16 mantal Vyöni nr 1.

Isak Emanuelsson, son till Karl Oskar köpte den 29 november 1919 en lägenhet om 1,58 hektar avsöndrad från 1/16 mantal Vyöni nr 1. Isak anhöll om fastställelse på avsöndringen den 8 juli 1922 vilken fastställdes 28 juli 1922 och benämndes Vyöni 1:2.till

Någon lagfart på avsöndringen har ej hittats på Landsarkivet i Härnösand.( Detta troligen för att det fanns en nyttjanderätt (ett torpställe) på ifrågavarande område, min anmärkning).

År 1920 hade en ny lag tillkommit vilken gav innehavare av nyttjanderätt förtur till inlösen av denna.

Den 30 oktober 1923 hölls lantmäteriförrättning ang. inlösen av under nyttjanderätt upplåtet område utgörande av fastigheten Vyöni 1:2 och förklarades Margareta Jakobsson berättigad till att inlösa fastigheten Vyöni 1:2.

Hennes dotterson Emil Aili köpte fastigheten den 23 juni 1924. Den 6 september 1926 meddelades både han och Margareta Jakobsson lagfart på lägenheten Vyöni 1:2 .

Sedan den 21 januari 1987 är Inge Muskos Luleå, som är barnbarns barnbarns barnbarn till Henrik Olofsson Vyöni, ägare till fastigheten Vyöni 1:2.

Källor:

Lantmäteriet; Luleå

Landsarkivet; Härnösand

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FOLKE AILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------